Στοιχεία Εκδήλωσης

Στοιχεία Εκδήλωσης
25ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών
Α. Συμμετοχή:

Οι Ορχήστρες που θα λάβουν μέρος στο φεστιβάλ μπορεί να είναι:

  • Cοncert Bands
  • Big Bands
  • Marching Bands
  • Σχήματα κρουστών
  • Συμφωνικές Ορχήστρες

Τα σχήματα που θα λάβουν μέρος δεν πρέπει να είναι μικρότερα των 15 ατόμων, ούτε μεγαλύτερα των 45 (συμπεριλμαβανομένων συνοδών, οδηγών κ.τ.λ.).

Σχήματα εκτός αυτών των περιορισμών μπορούν να λάβουν μέρος κατόπιν ειδικής συνεννόησης και έγκρισης.

Το 80% των ηλικιών των μουσικών που θα συμμετέχουν στο φεστιβάλ θα πρέπει να είναι από 15 έως 30 ετών. Το 20% μπορεί να είναι είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ο οργανωτικός φορέας του φεστιβάλ δεσμεύεται μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024 να απαντήσει σε όλες τις αιτήσεις συμμετοχής.

Με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής κάθε σχήμα δεσμεύεται να ακολουθήσει με συνέπεια το πρόγραμμα του Φεστιβάλ (κεντρικό πρόγραμμα, παράλληλες εκδηλώσει, υποστηρικτικές ενέργειες), για το οποίο θα υπάρξει αναλυτική ενημερωτική αλληλογραφία σε όλη της διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο οργανωτικός φορέας δεσμεύεται να σας αποστείλει το πλήρες, τελικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ 2 μήνες πριν από την έναρξή του.

Β. Παρουσίαση:

Τα σχήματα που θα λάβουν μέρος θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους δίνοντας έως 2 συναυλίες.

Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Δέλτα αλλά και σε άλλα μέρη επιλογής του οργανωτικού φορέα του Φεστιβάλ.

Όλα τα σχήματα που θα συμμετέχουν είναι υποχρεωμένα να κάνουν παρέλαση σύμφωνα με το πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Γ. Υλικοτεχνική κάλυψη:

Ο οργανωτικός φορέας θα καλύψει οτιδήποτε αφορά την υλικοτεχνική υποδομή (ηχητικά, φωτιστικά, αναλόγια), ενώ υπάρχει η δυνατότητα συνεννόησης για την κάλυψη κρουστών οργάνων.

Δ. Διαμονή, διατροφή και παραμονή:

Η διαμονή και η διατροφή των σχημάτων θα πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχεία της πόλης, στοιχεία των οποίων θα σας σταλούν στο αναλυτικό πρόγραμμα της συνολικής παραμονής σας.

Τα έξοδα της διαμονής, διατροφής θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον οργανωτικό φορέα του Φεστιβάλ.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ για τα σχήματα που θα συμμετάσχουν θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις και θα λειτουργήσουν σημεία συνάντησης για τη γνωριμία των σχημάτων.